Solis » Odnośniki » Branżowe » Skróty do instytucji związanych z ene...  

Skróty do instytucji związanych z energetyką

Agencja Rynku Energii SA - Analizy rynkowe, informacje o funkcjonowaniu sektora paliwowo-energetycznego Polski za lata 1990-97.
BP Poland - Sieć stacji paliw oraz całodobowych sklepów na stacjach benzynowych; prowadzi także działalność w ramach dziaów BP Gas, BP Lubricants, BP Bitumen i BP Chemicals - BP w Polsce i na świecie, stacje, karty paliwowe, gaz płynny, oleje, chemia, bitumen, ekologia, ludzie, promocje.
Centrum Informacji o Rynku Energii - Portal rynku energii - energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo. Informacje o krajowym i zagranicznym rynku energii. Forum, serwis informacyjny oraz newsletter.
Dyrekcja Eksploatacji Cystern - Przewóz cysternami kolejowymi produkt w płynnych: ropopochodnych, gaz w, melasy.
EcoTech Sosnowiec - Wdrożenia wynalazków w produkcji paliw stałych z węgla bez lub z dodatkiem paliw odnawialnych. Granulat węglowy, technologia, zastosowanie.
Egoterm - Audyt energetyczny i ekspertyzy dotyczące kosztów ogrzewania i zużycia energii, termowizja i termomodernizacja wraz z pozyskiwaniem wsparcia finansowego.
Elektrociepłownie Warszawskie SA - Informacje techniczne, wielkość sprzedaży, schemat organizacyjny.
Elektrownia HalembaS.A.
Elektrownia Bełchatów S.A. - technologie, ochrona rodowiska, automatyka, gips.
Elektrownia Kozienice SA
Elektrownia Stalowa Wola SA
Elektrownia Turów SA
Energetyka Poznańska SA - Dystrybutor energii elektrycznej w Wielkopolsce - informacje, władze, usługi, strategia rozwoju, spółki zależne, statystyki, dystrybucja energii w Polsce.
Energetyka.com - Profesjonalny serwis internetowy o rynku energetyki w Polsce i na wiecie, bieżące informacje z rynku, publikacje techniczne, prezentacje firm.
Energetyka.net - Serwis informacyjny - Przegląd prasy, analizy i przepisy, informacje branżowe.
Energoserwis S.A., Lubliniec - Wykonuje remonty urządzeń dla energetyki oraz produkuje elementy generator w turbin gazowych.
Gazownia Warszawska
Modern-Projekt - Projekty elektroenergetyczne: stacje i sieci elektroenergetyczne, przewody i sieci rozdzielcze, stacje i rozdzielnie, linie napowietrzne i kablowe, o wietlenie ulic i dróg, instalacje elektryczne, telemechanika, analizy elektroenergetyczne.
Polska Izba Paliw Płynnych - Informacje o rynku i branży.
Polski Komfort - Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja. Instalacja, projektowanie, serwis.
Polski Koncern Naftowy Orlen - Grupa Orlen to Petrochemia Płock - największa polska rafineria + Centrala Produkt w Naftowych CPN -główny dystrybutor paliw
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej - Troch historii, cele działania, statut, struktura, terminarz, biuletyn, wydawnictwa, prace pod napięciem, katalog pojazdów, struktura energetyki, zakłady energetyczne, obszar działania,strony www, bezpieczeństwo, prawo energetyczne, dokumenty i materiały, monitoring prasy.
PSE - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
Redgaz - Producent stacji redukcyjno-pomiarowych gazu oraz układ w pomiarowych.
Shell Polska - Holenderski koncern gospodarczy
SPEC Warszawa - Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Statoil Polska - norweski koncern naftowy ma ponad 100 stacji paliwowych w Polsce
STOEN SA - dawny Stołeczny Zakład Energetyczny
TEL-ENERGO S.A. - operator ogólnopolskiej sieci wiatrowodowej (8000 km) sektora energetyki, dzierżawa krajowych i międzynarodowych łączy cyfrowych do 2,5 Gbit/s
Urząd Regulacji Energetyki - Bieżace i archiwalne artykuły dotyczące taryf energetycznych, regulacje prawne. Biblioteka artykułów i poradnik. Infomacje dla energetyk w.Spis zatwierdzonych taryf energetyczne.
Zakład Energetyczny Koszalin SA - Dystrybutor energii elektrycznej na terenie byłego województwa koszalińskiego.
Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu - Informacje o gazie ziemnym, informacje dla klient w. Dystrybucja i handel gazem ziemnym.
Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego SA -
Zespół elektrowni Dolna Odra S.A. - elektrownie: Dolna Odra, Szczecin, Pomorzany
Zespół Elektrowni Pątnów-Adam w-Konin
Prawo energetyczne

Energia odnawialna
Eko Energia - Targi źródeł odnawialnych
EKO Fundusz - Przyznanie pomocy finansowej na realizacje projektów ekologicznych
El-Chóod - Firma budująca systemy wykorzystujące OZE: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
Elektrownie wiatrowe - prawo, technika, projekty, linki , serwis pogodowy.
Elektrownie wiatrowe - Podstawy o elektrowniach wiatrowych. Rysunki, fotografie i opisy elektrowni wiatrowych. Mapy wiatr w oraz ciekawe artykuły z gazet i sieci.
Energia odnawialna - Vortal informacyjny o Odnawialnych Źródłach Energii
EC BREC - EUROPEJSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
GEF - Fundusz na Rzecz Globalnego środowiska
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. - Agencja rządowa. Promocja, informacja i edukacja nt. racjonalnego zużycie energii, w tym wykorzystania odnawialnych źróeł energii. Rejestr audytor
w energetycznych.
Małe Elektrownie Wodne - Zbiór aktów prawnych i artykułów nt. budowy i eksploatacji małych elektrowni wodnych. Galeria zrealizowanych elektrowni i zabytkowych młyn w oraz forum.
Ministerstwo Środowiska
Odnawialne źródła energii - Kolektory słoneczne, pompy ciepła, energia wiatru, biomasy, ciekawostki
REC - Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią
Solis - Producent nowoczesnych pomp ciepła
ZEC ESV - Produkcja elekrowni wiarowej Seewind 25/132

w języku angielskim
European Heat Pump Association
IEA Heat Pump Centre
NASA Information Centre
Heat pump information network
Heat pump association
Earth energysociety
International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA)
Geothermal Heat Pump Consortium (GHPC)
RETScreen
Canadian Renewable Energy Network
Energy Efficiency and Renewable Energy
IFC - International Finance Corporation (IFC) promotes sustainable private sector investment


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.