Solis » Pompy ciepła » - Elementy instalacji » Pompy źródła dolnego dla kolektorów g...  

Pompy źródła dolnego dla kolektorów gruntowych

Pompy obiegowe przystosowane do współpracy z przetwornicami częstotliwości (falownikami). Zasilanie 3~230V !


Pompy źródła dolnego dla kolektorów gruntowych
TOP S 25/7

TOP S 30/10
TOP S 40/7
TOP S 40/10

Pompy dla źródeł otwartych (studnie,wody powierzchniowe) należy dobierać indywidulanie.

Bezdławnicowa pompa z izolacją cieplną. Od 180 W ze zintegrowanym pełnym zabezpieczeniem silnika. Świetlna sygnalizacja pracy i awarii, bezpotencjalowa zbiorcza sygnalizacja awarii i elektroniczna kontrola kierunku obrotów. Korpus z żeliwa szarego, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wał ze stali chromowej z weglowymi łożyskami slizgowymi.

Mając na uwadze sprawność układu jako całości zminimalizowaliśmy zużycie energii elektrycznej. Zastosowana technika sterowania pompy źródła dolnego za pomocą przetwornicy częstotliwości (falownika) przyczyniła się do redukcji zużycia energii elektrycznej do napędu pompy źródła dolnego nawet do 50%. Przepływ przez parownik (obwód źródła) jest dopasowywany do faktycznego zapotrzebowania i jest stale nadzorowany przez sterownik za pomocą czujników. Przy niskich temperaturach skraplania wymagany przepływ jest do 40% większy niż przy temperaturach skraplania powyżej 55oC. W powszechnie stosowanych rozwiązaniach pompy obiegowe dobiera się na najwyższe obciążenie cieplne parownika (100% na wykresie). Ponieważ w pompach ciepła Solis pompy gruntowe są sterowane za pomocą falowników dobiera się je na 90% wydatku nominalnego. Falownik w sposób ciągły reguluje wydatkiem pompy obiegowej w zakresie 75-120% mocy nominalnej zapewniając wymagany przepływ przez parownik. Z takiego rozwiązania wynika wiele korzyści dla inwestora: zaoszczędzona energia do napędu pompy, niższy koszt inwestycyjny pompy, większa trwałość pompy.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.