Solis » Pompy ciepła » - Sterownik MiniTherm » Czujniki temperatur  

Czujniki temperatur

Częstym przypadkiem niepoprawnej pracy systemu jest wadliwy montaż czujników temperatury. Oto kilka wskazówek na ich temat.

Montaż czujnika temperatury zewnętrznej.
Najważniejszą zasadą przy lokalizacji czujnika temperatury zewnętrznej jest konieczność zachowania reprezentatywnych warunków temperatury, nasłonecznienia i wiatru, na jakie wystawione są pomieszczenia mieszkalne.
Dla możliwie optymalnego określenia temperatury zewnętrznej, czujnik winien być umieszczany mniej więcej na 2/3 wysokości fasady w budynkach o wysokości do 3 pięter, a w budynkach wyższych zalecane jest umieszczenie czujników między 2 a 3 piętrem. Czujnika nie należy montować ani w miejscu chronionym przed wiatrem, ani w miejscu szczególnie narażonym na przeciągi, ani też w miejscu narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie. Odległość między czujnikiem a otworami w ścianie zewnętrznej, przez które stale lub okresowo przepływa ciepłe powietrze, winna wynosić co najmniej 1 m. W zależności od dostępności do miejsca zamontowania, można wybrać sposób wykonania albo w postaci montażu naściennego albo przez wbudowanie w ścianę.
Nie należy montować czujnika temperatury zewnętrznej w osłoniętym miejscu, na przykład we wnęce w ścianie lub pod balkonem. Powinien zostać umieszczony w otwartym miejscu, tak aby mógł reagować na każde warunki pogodowe. Należy unikać umieszczania czujnika nad drzwiami i oknami, w przeciwnym wypadku pomiar może zostać zafałszowany przez ruchy ciepłego powietrza.
Przez odpowiedni sposób ułożenia kabla i staranny sposób wykonania pracy, należy zapewnić wodoszczelność czujnika i budynku. Przyrząd ma być zamontowany na ścianie w takim położeniu, jak to jest pokazane obok! Wlot kablowy musi być skierowany na dół.

Montaż czujnika temperatury wewnętrznej.
Czujniki temperatury wewnętrznej należy montować w pomieszczeniach reprezentatywnym (referencyjnych), które będą odzwierciedlały zmiany temperatur w ramach danej strefy.
Na pomieszczenie reprezentatywne powinno być wybrane pomieszczenie, co do którego istnieje pewność, że będzie pomieszczeniem najchłodniejszym (np. umieszczone od północy lub północnego zachodu i jeszcze dodatkowo nadmiernie przeszklone).
Czujnik nie powinien być umieszczony nad źródłami ciepła np. takimi jak lodówki, telewizory (bo wówczas to one sterują pracą kotła a nie użytkownik). Nie powinien on być umieszczany w miejscach narażonych na nasłonecznienie i na przeciągi (zalecana odległość od otworów drzwiowych min. 1m). Powinien on być przymocowany na wysokości około 1,5 m nad podłogą, z uwagi na gradient temperatury w pomieszczeniu, a co dodatkowo umożliwia jego obsługę. Nie należy ulegać presji architekta wnętrz namawiającego do ukrycia czujnika, a nawet do jego obudowy.
W pomieszczenia reprezentatywnym nie istnieje konieczność instalowania przy grzejnikach zaworów z głowicami termostatycznymi. Jeśli są to powinny być w pełni otwarte.

Czujnik rurowy - przylgowy


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.