Solis » Pompy ciepła » - Sterownik MiniTherm » Mikroprocesorowy sterownik pomp ciepła  

Mikroprocesorowy sterownik pomp ciepła

Sterowniki programowalne (PLC, ang. Programmable Logic Controllers) są komputerami przemysłowymi,

które pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego:
- korzystając z uzyskanych danych o sterowanym procesie lub maszynie na podstawie wejść analogowych i cyfrowych wykonują programy użytkownika, zawierające zakodowane algorytmy sterowania i przetwarzania danych;
- generują sygnały sterujące odpowiednie do wyników obliczeń tych programów i przekazują je na wyjścia cyfrowe i analogowe do elementów i urządzeń wykonawczych;
- a ponadto mają możliwość transmitowania danych za pomocą portów komunikacyjnych;
Wartości pomiarów zmiennych procesowych stanowią wejścia sterownika, zaś obliczone zmienne sterujące są jego wyjściami.
Sterownik programowalny (PLC) to urządzenie, które może być zaprogramowane przez użytkownika do przyjęcia sekwencji zdarzeń. Zdarzenia te są wyzwalane przez zewnętrzne bodźce wprowadzane na wejścia sterownika. Sterownik programowalny będzie wykonywał pętlę wewnątrz zdefiniowanego przez użytkownika programu w oczekiwaniu na sygnał wejściowy lub generował sygnał wyjściowy w określonym programowo czasie.
Głównym zadaniem sterownika jest reagowanie na zmiany wejść przez obliczanie wyjść wg. zaprogramowanych reguł lub regulacji. Reakcja ta może być wynikiem wyników operacji arytmetyczno-logicznych wykonanych dla aktualnych wartości wejść sterownika, jego zmiennych wewnętrznych oraz od zaprogramowanych warunków czasowych. Może ona także zależeć od operacji wykonanych na danych transmitowanych w sieciach łączących wiele elementów pomiarowych, sterowników, regulatorów.
Ogólnym zadaniem sterowników Minitherm jest:
-zbieranie pomiarów za pośrednictwem wejść z analogowych i cyfrowych czujników, czy urządzeń pomiarowych
-transmitowanie danych za pomocą portów komunikacyjnych
-wykonywanie programów aplikacyjnych na podstawie przyjętych parametrów i danych o sterowanym procesie
-generowanie sygnałów sterujących, zgodnie z wynikami obliczeń programów i przekazywanie ich do elementów i urządzeń wykonawczych za pośrednictwem wyjść analogowych i cyfrowych

Integruje w sobie wszystkie niezbędne funkcje dla regulacji pompą ciepła, dwóch obwodów grzewczych, c.w.u., kolektora słonecznego, kominka, ogrzewania basenowego oraz centrali wentylacyjnej chłodu. Posiada jedno konfigurowalne wejście dla wykorzystania przez użytkownika.

Sterownik składa się z następujących elementów:
-Płyta sterownika wbudowana w PC
-Moduł pomieszczeniowy z wyświetlaczem LCD (2x16 znaków)
-Czujniki (maksymalnie 2) pomieszczeniowe
-Urządzenia peryferyjne (czujniki,pompy,siłowniki, itp.)
-Moduł komunikacji gsm (opcja)
-Moduł komunikacji internetowej (opcja)

Moduł pomieszczeniowy

Niektóre funkcje to:
-zaawansowana diagnostyka błędów i uszkodzeń;
-wyliczanie współczynnika sprawności układu na bieżąco;
-praca w systemie dwutaryfowym z funkcją buforowania energii;
-sterowanie grzałkami elektrycznymi;
-sterowanie dwoma strefami grzewczymi niezależnie;
-zaawansowane programy czasowe (tygodniowe, wakacyjne, nieobecności);
-sterowanie podstawowymi funkcjami za pomocą telefonu (także GSM);
-zaawansowane algorytmy predykcji ciągle zmieniających się warunków pracy;
-pokojowy panel sterowania z 32 znakowym wyświetlaczem,
-menu w języku polskim;
-możliwość aktualizacji oprogramowania bez utraty wcześniejszych ustawień i historii zdarzeń;
-sterowanie pomp kaskadowo;
-komunikacja z innymi sterownikami, także innych producentów (m.in. praca kaskadowa) po szynie MOD Bus.
-możliwość monitorowania i sterowania za pomocą komputera poprzez port RS232/RS485
-współpraca z układem zasilania awaryjnego,
Sterownik nie posiada żadnych przełączników, potencjometrów regulacyjnych ani elementów podłączeniowych dla użytkownika/instalarora.
Sterownik posiada możliwość aktualizacji oprogramowania/systemu operacyjnego bez utraty ustawień użytkownika oraz historii zdarzeń/alarmów.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.