Solis » Pompy ciepła » - Sterownik MiniTherm » Sterownik Minitherm - dane techniczne  

Sterownik Minitherm - dane techniczne

Napięcie zasilania: 24 VDC (-1.5,+3.0V)
Wejścia analogowe:
12 wejść analogowych
Każde wejście może pracować w jednym z pięciu standardowych charakterystyk:
- NTC 20K
- NTC 10K
- 0-10 V (maks. +11 V)
- 0-20 mA (z zewnętrznym rezystorem 500 Ohm +/-0.25%)
- 4-20 mA (z zewnętrznym rezystorem 500 Ohm +/-0.25%)
inne charakterystyki mogą być zaimplementowane na życzenie klienta
Rozdzielczość: 10 bitów
Czułość wejść: 50mV
Pomocnicze zasilanie referencyjne 10 VDC, Imax = 10 mA
Wejścia cyfrowe:
7 wejść dwustanowych bez izolacji galwanicznej
Max częstotliwość impulsowania 20Hz
Min długość impulsu 15-40ms w zależności od trwania (długości) pętli programowej
Napięcie wejściowe maksymalne +24 VDC ze sterownika
Rezystancja wejściowa 10kWW
Możliwość deklaracji stanu wejścia (NO/NC)
Pomocnicze zasilanie referencyjne 24 VDC regulowane
Wyjścia analogowe:
4 wyjścia analogowe
Napięcie wyjściowe 0...10 V
Obciążalność maksymalna 1 mA
Rozdzielczość 8-Bit
Wyjścia binarne
12 wyjść typu "open drain"
Obciążenie wyjścia max 0.6A/ 24 VDC
4 wyjścia przekaźnikowe
Typ NO/NC
Obciążalność 2A/ 24 VDC
Komunikacja:
Dwa porty szeregowe RS485
Protokół Modbus (MODBUS Data Model with 1 block), Możliwa implementacja innego protokołu na życzenie.
Komunikacja sterownika Minitherm została sprawdzona pod względem kompatybilności z innymi sterownikami z protokołem ModBus oraz BACNet.
Protokół Modbus zastosowany w sterowmniku Minitherm został przetestowany z serwerem EBI produkcji Honeywell
Zaimplementowane funkcje Modbus:
01 (0x01) Read Coils
02 (0x02) Read Discrete Inputs
03 (0x03) Read Holding Registers
04 (0x04) Read Input Registers
05 (0x05) Write Single Coil
06 (0x06) Write Single Register
15 (0x0F) Write Multiple Coils
16 (0x10) Write Multiple registers
Procesor:
Procesor 8-bitowy taktowany zegarem 24MHz.
Szybkość procesora: średnio 5 mln. instrukcji procesora w ciągu 1 sekundy
Pamięć RAM: 4kbytes
Pamięć EEPROM: 1kbytes (pamięć na nastawy)
Pamięć FLASH: 128kbytes (65k instrukcji)
Ładowanie programu (update) poprzez port RS485.
Wbudowany zegar/kalendarz czasu rzeczywistego z podtrzymaniem na 72 godziny.
Sterownik posiada przełącznik adresów, umożliwiający zaadresowanie do 64 sterowników w jednym kanale RS485.

Układ połączeń płyty głownej sterownika MiniTherm

Moduł pomieszczeniowy


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.