Solis » Pompy ciepła » - Sterownik MiniTherm » Uwagi na temat oszczędzania energii  

Uwagi na temat oszczędzania energii

Wartość temperatury pokojowej należy nastawiać według indywidualnych potrzeb użytkownika.

Każdy 1oC wyżej oznacza wzrost zużycia energii o około 4-6%.
Należy obniżać wartość temperatury pokojowej w okresach spoczynku nocnego oraz nieobecności w mieszkaniu.
W czasie trwania cyklu grzewczego powinno się otwierać okna tylko w celu przewietrzenia pokoju, a nigdy w celu regulacji jego temperatury. Krótkotrwałe, intensywne przewietrzanie jest bardziej skuteczne i przynosi więcej oszczędności energii, niż długotrwałe pozostawienie uchylonych okien.
Podczas długotrwałego przewietrzania należy ustawić nastawę temperatury strefy o -1 do -2oC. W ten sposób zapobiega się niepotrzebnemu włączeniu ogrzewania. Krótkotrwałe spadki temperatury (do 10min) sterownik ignoruje.
W pokoju, w którym znajduje się czujnik temperatury, wszystkie zawory grzejników powinny być całkowicie otwarte. Czujników temperatury nie wolno przysłaniać meblami, zasłonami lub innymi przedmiotami. Musi on być całkowicie, bez żadnych zakłóceń, poddany oddziaływaniu krążącego w pokoju powietrza.

Zmniejszenie temperatury powietrza tylko o 1°C powoduje (w danym czasie) zmniejszenie zużycia energii o 4-6%
Zastosowanie ogrzewania ściennego pozwala obniżyć temperaturę powietrza w pomieszczeniu do 4°C (średnio), dla uzyskania porównywalnej tzw. temperatury odczuwalnej (komfortu cieplnego).
Zastosowanie ogrzewania podłogowego pozwala obniżyć temperaturę powietrza w pomieszczeniu do 2°C (średnio), dla uzyskania porównywalnej tzw. temperatury odczuwalnej (komfortu cieplnego).


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.