Solis » Pompy ciepła » Pompy ciepła SOLIS  

Pompy ciepła SOLIS

Gromadząc doświadczenie stworzyliśmy urządzenia na miarę naszych czasów i przystosowane do Państwa potrzeb. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii pozwoliło nam na udoskonalenie powszechnie stosowanych rozwiązań stosowanych w pompach ciepła.

Chcąc zwiększyć wydajność pracy pompy zastosowaliśmy elektroniczny zawór rozprężny, stosowany dotychczas jedynie w systemach profesjonalnej klimatyzacji precyzyjnej. Pozwoliło nam to na efektywniejsze wykorzystanie źródła ciepła, zmniejszenie bezwładności i zarazem zwiększenie precyzji regulacji układu.

Termostatyczne zawory rozprężne były stosowane w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła do regulacji przegrzania od samego początku tej dziedziny przemysłu. Obecnie, gdy współczesne systemy wymagają doskonalszej sprawności energetycznej, dokładniejszej regulacji temperatury, szerszego zakresu warunków eksploatacyjnych, gdy posiadają nowe właściwości, takie jak zdalna kontrola i diagnostyka, stosowanie elektronicznych zaworów rozprężnych staje się koniecznością. Tylko one zapewniają taką pracę elementów sterujących, jaka jest niezbędna do zaspokojenia powyższych potrzeb.
Elektroniczne zawory rozprężne są również w stanie uporać się z problemem ciągle wzrastającej liczby napełnień i nastaw statycznego przegrzania, jakich wymagają zawory rozprężne. Elektroniczne zawory rozprężne stanowią rozwiązanie dla powyższych wyzwań. W konstrukcji zaworów stosowanych w pompach ciepła Solis jest zawarta najnowsza technologia i doświadczenie konstruktorsko-produkcyjne w zakresie regulacji przepływu.

W trosce o trwałość i niezawodność urządzenia wyposażyliśmy nasze pompy ciepła w układ łagodnego rozruchu silnika sprężarki, rozwiązanie takie z pewnością przedłuża żywotność serca pompy ciepła - sprężarki oraz eliminuje dokuczliwy i niepożądany efekt spadku napięcia podczas rozruchu sprężarki. Prądy rozruchowe sprężarek przekraczają dwukrotność prądu podczas normalnej pracy.

Mając na uwadze sprawność układu jako całości zminimalizowaliśmy zużycie energii elektrycznej. Zastosowana technika sterowania pompy źródła dolnego za pomocą przetwornicy częstotliwości (falownika) przyczyniła się do redukcji zużycia energii elektrycznej do napędu pompy źródła dolnego nawet do 50%. Przepływ przez parownik (obwód źródła) jest dopasowywany do faktycznego zapotrzebowania i jest stale nadzorowany przez sterownik za pomocą czujników. Przy niskich temperaturach skraplania wymagany przepływ jest do 40% większy niż przy wysokich temperaturach skraplania. W powszechnie stosowanych rozwiązaniach pompy obiegowe dobiera się na najwyższe obciążenie cieplne parownika (100% na wykresie). Ponieważ w pompach ciepła Solis pompy gruntowe są sterowane za pomocą falowników dobiera się je na 90% wydatku nominalnego. Falownik w sposób ciągły reguluje wydatkiem pompy obiegowej w zakresie 75-120% mocy nominalnej zapewniając wymagany przepływ przez parownik. Z takiego rozwiązania wynika wiele korzyści dla inwestora: zaoszczędzona energia do napędu pompy, niższy koszt inwestycyjny pompy, większa trwałość pompy.

Pompy ciepła Solis posiadają wbudowany rurowy wymiennik do przekazywania ciepła pomiędzy rurociągiem cieczowymi, a ssawnymi instalacji pompy ciepła.
Zalety zastosowania:
- możliwość nastawy zaworu rozprężnego na mniejsze przegrzanie (poniżej 4K), dzięki czemu uzyskano lepsze wykorzystania powierzchni parownika,
- poprawę sprawności i zwiększenie wydajności chłodniczej parownika do 3%,
- wyższy współczynnik sprawności w górnych zakresach temperatur zasilania (>45oC) do 5%,
Dodatkowe korzyści dzięki zastosowaniu wymiennika:
- zapobiega wrzeniu czynnika przed zaworem rozprężnym, zapopiega przedostawaniu się par do zaworu rozprężnego
- zpobiega przedostawaniu się kropel ciekłego czynnika do przewodu ssącego sprężarki,
- zapobiega wykraplaniu się wilgoci i szronieniu przewodu ssawnego.
Pompy ciepła serii L przystosowane są do zasilania takimi źródłami jak wody powierzchniowe, rzeki, jeziora, stawy, zbiorniki podziemne. Pompy te charakteryzują się zwiększonymi wymiennikami ciepła oraz dodatkowym zabezpieczeniem przed zamrożeniem wody zasilającej poprzez wtrysk gorącego sprężonego gazu przed parownikiem.

Niezwykle cichą pracę uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu spiralnej sprężarki typu Compliant Scroll z podwójnym tłumieniem drgań i dźwiękoszczelną i wytłumioną od wewnątrz obudową skutecznie redukującymi poziom hałasu. Celem wyeliminowania przenoszeniu się drgań na instalację budynku, do połączeń hydraulicznych zastosowaliśmy elastyczne węże ciśnieniowe. Dzwiękochłonne stopki dodatkowo redukują przenoszenie się drgań na podłoże.

Dzisiejsze instalacje nie mogą pracować bez energii elektrycznej i każda przerwa w dostawie energii elektrycznej powoduje zatrzymanie systemu ogrzewania. Pompy Solis zabezpieczeją nas przed takimi przerwami. Należy jedynie zastosować zasilacz awaryjny (UPS) z podtrzymaniem akumulatorowym przystosowany do zasilania silników elektrycznych, który w chwilach przerwy w dostawie energii elektrycznej zasili sterownik, pompy obiegowe i inne urządzenia niezbędne dla prawidłowej pracy układu. W chwili braku zasilania podstawowego sterownik samoczynnie odłączy sprężarkę.


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.