Moduł monitoringu klap pożarowych

Moduł pozwala na monitorowanie stanu położenia 2 klap pożarowych (np nawiew i wyciąg) 1 sygnałem analogowym.

Poprzez odpowiednie dobranie drabinek rezystorowych moduł na wyjściu generuje napiecia odpowiadające wszystkim możliwym stanom 2 klap wyposażononych po 2 styki krańcowe.


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.