Solis » Odnośniki » Branżowe » Artykuły » Normy związane z budową, projektowani...  

Normy związane z budową, projektowaniem i eksploatacją pomp ciepła

 

PN-EN 255-1:2000

   

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Terminy, definicje i oznaczenia

 

PN-EN 255-2:2000

   

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń

 

PN-EN 255-3:2000

   

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej

 

PN-EN 255-4:2000

   

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Wymagania dotyczące zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej

 

PN-EN 305:2001

   

Wymienniki ciepła. Definicje parametrów pracy wymienników ciepła oraz ogólna procedura badawcza do ustalenia wydajności wszystkich wymienników ciepła

 

PN-EN 306:2001

   

Wymienniki ciepła. Metody pomiaru parametrów koniecznych do obliczania wydajności

 

PN-EN 307:2002

   

Wymienniki ciepła. Wytyczne opracowania instrukcji montażu, obsługi i konserwacji potrzebnych do utrzymania sprawności wszystkich typów wymienników ciepła

 

PN-EN 308:2001

   

Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe

 

PN-EN 327:2002 (U)

   

Wymienniki ciepła. Skraplacze czynników ziębniczych z wymuszonym obiegiem powietrza. Procedury badawcze do wyznaczania wydajności

 

PN-EN 327:2002/A1:2003 (U)

   

Wymienniki ciepła. Skraplacze czynników ziębniczych z wymuszonym obiegiem powietrza. Procedury badawcze do wyznaczania wydajności (Zmiana A1)

 

PN-EN 328:2002 (U)

   

Wymienniki ciepła. Metody badań w celu określenia parametrów eksploatacyjnych ochładzaczy z wymuszoną konwenkcją powietrza stosowanych w chłodnictwie

 

PN-EN 328:2002/A1:2003 (U)

   

Wymienniki ciepła. Metody badań w celu określenia parametrów eksploatacyjnych ochładzaczy z wymuszoną konwekcją powietrza stosowanych w chłodnictwie (Zmiana A1)

 

PN-EN 367:1996

   

Odzież ochronna. Ochrona przed ciepłem i płomieniem. Metoda wyznaczania przenikania ciepła przy działaniu płomienia

 

PN-EN 378-1:2002

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

 

PN-EN 378-2:2002

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

 

PN-EN 378-3:2002

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

 

PN-EN 378-4:2002

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk

 

PN-EN 434:1999

   

Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła

 

PN-EN 814-1:2000

   

Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Terminy, definicje i oznaczenia

 

PN-EN 814-2:2000

   

Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania

 

PN-EN 814-3:2000

   

Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Wymagania

 

PN-EN 1117:2001

   

Wymienniki ciepła. Skraplacze czynników ziębniczych chłodzone cieczą. Procedury badawcze wyznaczania wydajności

 

PN-EN 1118:2001

   

Wymienniki ciepła. Oziębiacze cieczy z czynnikiem ziębniczym jako płynem roboczym. Procedury badawcze wyznaczania wydajności

 

PN-EN 1216:2002 (U)

   

Wymienniki ciepła. Wymuszona cyrkulacja chłodzenia i grzania powietrza w wężownicy. Badania w celu określenia wydajności

 

PN-EN 1216:2002/A1:2003 (U)

   

Wymienniki ciepła. Wymuszona cyrkulacja chłodzenia i grzania powietrza w wężownicy. Badania w celu określenia wydajności (Zmiana A1)

 

PN-EN 1397:2002

   

Wymienniki ciepła. Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki. Procedury badawcze wyznaczania wydajności

 

PN-EN 1736:2003

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż

 

PN-EN 1861:2001

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole

 

PN-EN 12055:2003

   

Ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Definicje, badania i wymagania

 

PN-EN 12263:2003

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania

 

PN-EN 12280-1:2002

   

Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Badania przyspieszonego starzenia. Część 1: Starzenie pod wpływem ciepła

 

PN-EN 12309-1:2002 (U)

   

Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 1: Bezpieczeństwo

 

PN-EN 12309-2:2002 (U)

   

Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 2: Racjonalne zużycie energii

 

PN-EN 13136:2003

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń

 

PN-EN 13313:2003

   

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu

 

PN-EN ISO 8497:1999

   

Izolacja cieplna. Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych

 

PN-EN 12735-1:2003

   

Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych

 

PN-EN 12735-2:2004

   

Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania

 

PN-EN 28187:2001

   

Domowy sprzęt chłodniczy. Chłodziarko-zamrażarki. Charakterystyki i metody badań

 

PN-EN 60335-2-89:2003 (U)

   

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką

 

PN-EN ISO 8561:2001

   

Domowy sprzęt chłodniczy. Chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, szafy chłodnicze do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarki do żywności chłodzone wymuszonym obiegiem powietrza. Charakterystyki i metody badań

 

PN-EN ISO 5155:1998

   

Domowy sprzęt chłodniczy. Sprzęt do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarki. Charakterystyki i metody badań

 

PN-EN ISO 7371:2000

   

Domowy sprzęt chłodniczy. Chłodziarki z komorą lub bez komory niskich temperatur. Charakterystyki i metody badań

 

PN-ISO 7560:2002

   

Ogórki. Przechowywanie i transport chłodniczy

 

PN-ISO 9719:2002

   

Warzywa korzeniowe. Przechowywanie w chłodni i transport chłodniczy

 

PN-ISO 9930:2002

   

Fasola szparagowa. Przechowywanie i transport chłodniczy

 

PN-89/C-04045

   

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury flokulacji olejów do sprężarek chłodniczych

 

PN-88/C-04183

   

Przetwory naftowe. Badanie odporności olejów do sprężarek chłodniczych na działanie czynników chłodniczych (metodą Phillip'a)

 

PN-74/C-96072

   

Przetwory naftowe. Oleje do sprężarek chłodniczych

 

PN-77/M-04605

   

Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych o napełnieniu czynnikiem powyżej 5 kg

 

PN-90/M-04611

   

Chłodnictwo. Oznaczenia umowne czynników chłodniczych


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.