Solis » Odnośniki » Branżowe » Instytucje i organizacje  

Instytucje i organizacje

Jakie instytucje i organizacje udzielają informacji na temat racjonalizacji zużycia energii i możliwości wykorzystania odnawialnych jej źródeł ?

--------------------------------------------------------------------------------

Poniżej wymieniamy adresy kilkunastu instytucji, organizacji i firm zainteresowanych racjonalizacją zużycia energii i promocją odnawialnych jej źródeł. Niektóre z nich dysponują literaturą fachową, inne mają własne bazy danych, niekiedy ułatwiają kontakty między przedsiębiorcami, świadczą usługi konsultingowe lub są skłonne uczestniczyć finansowo w inwestycjach. Lista ta będzie systematycznie uzupełniana i aktualizowana.

Agencja Mienia Wojskowego, Lotniskowy Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1 C, 00-906 Warszawa, tel. (22) 688 12 41, dyr. L. Kucharski, (Agencja jest zainteresowana współpracą z inwestorami, np. udostępnieniem terenu dla potrzeb elektrowni wiatrowych itp.)
Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii, ul. Łagiewnicka 54/56, 91 - 456 Łódź, prezes zarządu - Andrzej Gołąbek, tel. (42) 640 60 14
EBC-EKO / Biogaz / Gaz Wysypiskowy, ul. Masztowa 4, 64-920 Piła, tel. (67) 213 12 24
Electrabel Polska Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, kontakt: Przemysław Chryc, Maciej Hampel, tel. (32) 358 89 99, fax (32) 358 89 00, e-mail marketing@electrabel.pl (firma oferuje usługi w zakresie racjonalizacji zużycia energii w firmach przemysłowych m.in. przeglądy i audyty energetyczne oraz kompleksowe programy racjonalizacji zużycia energii).
Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, tel. (22) 620 11 81 (firma ta deklaruje wolę współinwestowania różnych przedsięwzięć z zakresu energetyki niekonwencjonalnej)
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej dla Państw Regionu Morza Bałtyckiego, ul. Rakowiecka 32, 05-532 Warszawa, Kierownik Centrum - Grzegorz Wiśniewski, tel. (22) 848 48 32, e-mail: ecbrec@ibmer.waw.pl, ecbrec@me-tech.gda.pl
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Wierzbowa 11, 40-169 Katowice, prezes - dr Sławomir Pasierb, tel. (32) 203 51 14, e-mail: fewekat@silesia.top.pl, www.silesia.top.pl/fewe
Fundacja Poszanowania Energii, ul. Filtrowa 1, 00 - 611 Warszawa, prezes - dr J. Rak, tel. (22) 825 52 85
Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 27, 74-200 Pyrzyce, prezes zarządu - Stanisław Kulik, tel. (91) 570 27 96 (firma bierze pod uwagę przyszłe inwestycje geotermalne w różnych częściach kraju)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, wiatr - Pani prof. H. Lorenc, tel. (22) 832 28 13 lub 834 16 51
Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa, prezes - dr A. Kassenberg tel. (22) 646 01 74
Krajowa Agencja Poszanowania Energii, ul. Nowogrodzka 35/41, 00-691 Warszawa, prezes - prof. Tadeusz Skoczkowski, tel. (22) 622 27 97, e-mail: kape@kape.gov.pl,
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, prezes - dr A. Panek, tel. (22) 825 52 85
Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3R", ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków, tel. (12) 422 22 64, 422 21 47
POLBIOM Polskie Towarzystwo Biomasy, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, tel. (22) 849 32 31 w. 279, przewodniczący - dr M. Rogulska
Polska Asocjacja Geotermalna, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, przewodniczący - prof. J. Sokołowski, tel. (12) 632 24 35
Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej, ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa, przewodniczący - prof. W. Dzieniszewski, tel. (22) 826 97 77
Towarzystwo Energetyki Wiatrowej, ul. Bolesława Krzywoustego 47, 80-360 Gdańsk, prezes - M. Bartmiński, tel. (58) 552 01 68, wiceprezes Towarzystwa, i prezes zarządu: Elektrownie Wiatrowe S.A., - W. Romaniszyn, Pieńkowo, 76-113 Postomino, tel. (59) 810 91 04
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, ul. Polanki 12, 80-308 Gdańsk, prezes - M. Hoffmann, tel. (58) 552 33 56
Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Czymanowo, 84-250 Gniewino, prezes - W. Kułagowski, tel. (58) 676 71 97, e-mail: tew@fs-samba.com.pl


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.