Solis » Odnośniki » Branżowe » Wydawnictwa  

Wydawnictwa

AGROENERGETYKA - ogólnopolski kwartalnik zajmujący się problematyką energetyki odnawialnej. Przedstawia między innymi możliwości produkcji biopaliw, pozyskiwania energii z biomasy i słońca, jak również wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu wiatru i wody.

www.apra.pl/agroenergetyka

Magazyn Instalatora - lider wśród czasopism branży instalacyjnej. Miesięcznik o nakładzie 15420 egzemplarzy, kolportowany drogą pocztową do wszystkich abonentów (firmy instalacyjne, projektanci indywidualni, biura projektowe, producenci, firmy handlowe, urzędy miast i gmin, spółdzielnie mieszkaniowe, wydziały wyższych uczelni) w całej Polsce. Tematyką obejmuje trzy działy: grzewczy, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjno - klimatyzacyjny.

http://www.instalator.pl/

ENERGIA. Poradnik producenta i użytkownika to popularne czasopismo traktujące o problemach producentów energii, nowych technologiach i osiągnięciach wytwórców i dystrybutorów energii, a także o racjonalnym korzystaniu z energii.

www.ape.org.pl/dd.php?aid=2

Ekoprofit jest fachowym periodykiem zajmującym się zagadnieniami związanymi z ekologią i ochroną środowiska. Misją pisma jest tworzenie szeroko rozumianego lobbingu ekologicznego i forum wymiany poglądów oraz rzetelne informowanie o sprawach z pogranicza ekologii, gospodarki i polityki - pojęć nierozerwalnie ze sobą połączonych.

www.telpress.com.pl/wyd_ekoprofit

Ekopartner Miesięcznik Ekopartner jest pismem branży ochrony środowiska istniejącym 14 lat na polskim rynku wydawniczym, rzetelnie informującym o aktualnych zagadnieniach ochrony środowiska. Ekopartner prezentuje poglądy, opinie i praktyczną wiedzę jak chronić i zarządzać środowiskiem.

http://www.ekopartner.com.pl/

EKOiMY jest ogólnopolskim miesięcznikiem, poradnikiem ekologicznym. Jest pismem edukacyjnym skierowanym do społeczeństwa. Uczy jak chronić środowisko we własnym otoczeniu, kształtuje postawy ekologiczne.

http://www.ekoimy.most.org.pl/

CZYSTA ENERGIA to miesięcznik ogólnopolski ukazujący się od września 2001 r., pierwszy na rynku wydawniczym w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.

Pismo łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, jako elementu zasady ekorozwoju.

http://www.czystaenergia.pl/

Biznes i Ekologia - jest całkowicie niezależnym, prywatnym magazynem, lansującym niepopularną wciąż jeszcze tezę, iż rozsądnie i uczciwie pojmowany biznes nie może się rozwijać bez zrozumienia ekologii oraz współpracy z ochroną środowiska.

www.biznesiekologia.pl/

AURA - miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

http://www.aura.krakow.pl/

AGROENERGETYKA - ogólnopolski kwartalnik zajmujący się problematyką energetyki odnawialnej. Przedstawia między innymi możliwości produkcji biopaliw, pozyskiwania energii z biomasy i słońca, jak również wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu wiatru i wody.

www.apra.pl/agroenergetyka

Polski Instalator

http://www.polskiinstalator.com.pl/


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.