Solis » Pompy ciepła » Aspekty ekonomiczne zastosowania pomp...  

Aspekty ekonomiczne zastosowania pomp ciepła - składniki kosztów inwestycyjnych

Mając na względzie całkowity brak kosztów obsługi i napraw w okresie eksploatacji pomp ciepła oraz żywotność sprężarek dochodzącą do 25 lat można powiedzieć, że żadne inne źródło ciepła nie jest w stanie zaoferować dziś i za kilkanaście lat tyle, co pompa ciepła.

Instalacja pomp ciepła w porównaniu do najtańszych tradycyjnych urządzeń produkujących ciepło (kocioł gazowy GZ-50) waha się w granicach 150-200% kosztów inwestycyjnych związanych zakupem i instalacją pompy ciepła. Dla urządzeń olejowych i na gaz płynny wskaźnik ten może być do 30% niższy.

Zalety stosowania pomp ciepła:

 • wysoki współczynnik efektywności COP,
 • najniższe koszty eksploatacyjne (do 50% w porównaniu do gazu GZ50),
 • możliwość pracy sytemu w drugiej taryfie,
 • Niezmienność "jakości paliwa (wartości opałowej)" - energia elektryczna,
 • Brak wpływu zmian jakości paliwa na spadek współczynnika sprawności instalacji,
 • Wolniejszy wzrost cen energii elektrycznej w stosunku do wzrost cen gazu i oleju,
 • przyjazne środowisku naturalnemu - brak negatywnego oddziaływania (CO 2 ,No x ),
 • długa żywotność systemu (do 20 lat, brak konieczności modernizacji urządzenia po kilkunastu latach eksploatacji),
 • uniezależnienie od dostawców paliw (olej, gaz),
 • stabilne parametry energii elektrycznej w przeciwieństwie do częstych zmian jakości gazu i oleju (zmienności wartości opałowej),
 • brak konieczności corocznych przeglądów serwisowych (czyszczenia palników, korekcji jego ustawień, itd...),
 • brak konieczności instalacji i wymiany (co kilka lat) wkładów kominowych,
 • prostota zabudowy,
 • dodatkowe korzyści eksploatacyjne: klimatyzacja pomieszczeń w przypadku zastosowania centrali wentylacyjnej lub rekuparacyjnej,
 • brak przewymiarowania urządzeń grzewczych dobranych do potrzeb obiektu, nie traci sprawności w okresie eksploatacji
 • komfort użytkowy systemów grzewczych niskotemperaturowych.

Instalacja gazowa - składniki kosztów związanych z zainstalowaniem systemu gazowego:

 • kocioł, palnik
 • przyłącze gazu lub zbiornik dla gazu płynnego,
 • instalacja kominowa,
 • instalacja wentylacji,
 • dla systemów niskotemperaturowych - układ mieszający,
 • zabezpieczenie gorące powrotu (jeśli jest wymagane),
 • wymogi serwisowe zabudowy kotłów (odpowiednia wentylacja i materiały wykończeniowe),
 • wymogi przepisów przeciwpożarowych (materiały budowlane o odpowiednim stopniu ogniotrwałości,
 • warunki Firm Ubezpieczeniowych - przy ubezpieczaniu obiektu z kotłownią olejową.

Instalacja olejowa - składniki kosztów związanych z zainstalowaniem systemu olejowego:

 • kocioł, palnik
 • zbiorniki olejowe z instalacja hydrauliczna i niezbędnymi zabezpieczeniami,
 • instalacja kominowa,
 • instalacja wentylacji,
 • dla systemów niskotemperaturowych - układ mieszający,
 • zabezpieczenie gorące powrotu (jeśli jest wymagane),
 • wymogi serwisowe zabudowy kotłów (odpowiednia wentylacja i materiały wykończeniowe),
 • wymogi przepisów przeciwpożarowych (materiały budowlane o odpowiednim stopniu ogniotrwałości; pomieszczenie w którym znajduje zbiornik powinno być wykonane z materiałów budowlanych o ogniotrwałości o stopień wyższej niż pozostałe pomieszczenia kotłowni),
 • warunki Firm Ubezpieczeniowych - przy ubezpieczaniu obiektu z kotłownią gazową.

Porównanie kosztów ogrzewania domu 200m.kw. x 65W/m.kw. + cwu dla 4 osób (łącznie zapotrzebowanie 16900kWh/rok)

 

Gaz ziemny

Gaz płynny

Olej

Energia elektryczna

SPEC

Całodobowa

Dzienna

Nocna

Dzienna

Nocna

Cena jedn. netto

0.8120

1.9500

1.8500

0.2707

0.2794

0.2081

0.2794

0.2081

21.7295

Cena jedn. brutto

0.9906

2.3790

2.2570

0.3302

0.3409

0.2539

0.3409

0.2539

26.5100

Stosunek Taryf

100%

58%

42%

58%

42%

 

Wartość opałowa jednostkowa (kJ)

34 500

25 200

37 000

3 600

1 000 000

Wartość opałowa jednostowa (kWh)

9.58

7.00

10.28

1.00

277.78

 

Rodzaj urządzenia

Kocioł

Pompa ciepła

Wymiennik

atmosferyczny

kondensac

atmosf

olejowy

Kolektor gruntowy

Sonda głebinowa

Sprawność urządzenia

0.91

0.94

0.91

0.88

4.12

4.69

0.95

Sprawność uwzgl. sprawność instalacji

0.88

0.91

0.88

0.85

4.00

4.55

0.92

Zużycie jednostek energii

2 447

2 368

3 349

2 359

5 175

4 549

80.9

Wartość energii (PLN)

2 424

2 346

7 968

5 324

1 709

1 575

1 384

2 143

Opłaty stałe/abonamenty

254

500

 

117

133

1 337

Konserwacja/regulacje

100

100

300

 

114

 

Wydatki rocznie za ogrzewanie

2 778

2 346

8 568

5 624

1 826

1 708

1 518

3 595

Oszczędność do najtańszego źródła

1 260

829

7 051

4 107

308

191

 

2 077

Koszt 1 kWh z VAT

0.134

0.113

0.414

0.272

0.088

0.083

0.073

0.174

Poziom cen na wrzesień 2004r.


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.