Solis » Pompy ciepła » Efekt cieplarniany  

Efekt cieplarniany

W efekcie anomalii pogodowych spowodowanych przez zmiany klimatu (takich jak na przykład huragany) co roku ginie na świecie ok 160.000 osób. W przeciągu zaledwie 50 lat jedna trzecia wszystkich gatunków roślin i zwierząt może wyginąć. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może położyć temu kres.

Atmosfera ziemi zbudowana jest z powłoki gazów, które zatrzymując ciepło pozwalają na podtrzymanie życia na ziemi. Jest to naturalny efekt cieplarniany, bez którego nie byłoby życia na ziemi. Jednakże działalność człowieka przyczynia się do nasilenia tego efektu. Przez spalanie paliw kopalnych potrzebnych do produkcji energii i transportu ludzie uwalniają do atmosfery miliardy ton dwutlenku węgla. Jest on głównym gazem cieplarnianym emitowanym w wyniku działalności człowieka. Zmiany w użytkowaniu ziemi np. przez wycinanie lasów także przyczyniają się do uwalniania większych ilości CO2 do środowiska. Na przykład drzewa w sposób naturalny absorbują CO2, a kiedy są wycinane, cały dwutlenek węgla, który zatrzymały w ciągu życia, jest emitowany do atmosfery.

Ponadto przemysł i inne gałęzie działalności ludzkiej zwiększają także ilości innych naturalnie występujących w atmosferze gazów, takich jak metan (CH4) pochodzący z upraw ryżu, hodowli zwierząt i odpadów fermentujących na wysypiskach oraz podtlenek azotu (N2O) pochodzący przede wszystkim z rolnictwa. Metan ma 21-krotnie większy potencjał ocieplania klimatu niż dwutlenek węgla i przyczynia się globalnie w około 18% do efektu cieplarnianego. Natomiast podtlenek azotu ma potencjał ocieplania 310 razy większy w porównaniu z dwutlenkiem węgla, ale emitowany jest w mniejszych ilościach i przyczynia się w 6% do efektu cieplarnianego.

Gazy te nasilają efekt cieplarniany, zagęszczając naturalną powłokę gazów w atmosferze i przyczyniając się do zatrzymywania większej ilości ciepła. W rezultacie temperatura rośnie, pozbawiając klimat równowagi.

Podczas gdy wiele gazów cieplarnianych występuje w powietrzu naturalnie, tempo w jakim ludzie dodają je do atmosfery dalece odbiega od naturalnego. Oszacowano, że obecna ilość CO2 w atmosferze jest o 30% wyższa niż przed rewolucją przemysłową, kiedy to na większą skalę zaczęto spalanie paliw kopalnych. W wyniku działalności przemysłowej ludzie również tworzą nowe gazy cieplarniane, jak HFC i PFC (związki z grupy hydrofluorowęglowodorów).

Chociaż są jeszcze wątpliwości co do skali zmian klimatycznych, istnieje powszechna zgoda co do tego , że:

  • Ocieplenie o ok. 1,3 °C jest nieuniknione ze względu na obecną koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. Musimy zatrzymać ocieplenie poniżej 2°C, aby zapobiec najgorszemu scenariuszowi zmian klimatycznych.
  • Jeśli emisje gazów nie zostaną zatrzymane, zmiany zachodzące w klimacie przez następne 100 lat będą szybsze niż dotychczas nam znane.
  • Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mechanizm klimatycznego sprzężenia zwrotnego przyniesie w rezultacie jeszcze szybsze i nieodwracalne zmiany klimatu. Zjawisko to polega na tym, że gazy cieplarniane absorbują promienie odbite od powierzchni Ziemi, co doprowadza do wzrostu temperatury; efekty wtórne związane ze zwiększoną ilością pary wodnej w atmosferze mogą spowodować zmianę w pokrywie chmur, zatrzymywanie jeszcze większej ilości ciepła i w efekcie dalsze zmiany klimatyczne. Nikt nie wie ile czasu trzeba, by globalne ocieplenie klimatu doprowadziło do tego najczarniejszego scenariusza.

Żródło: www.greenpeace.org


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.