Solis » Pompy ciepła » Jakie wybrać źródło ciepła  

Jakie wybrać źródło ciepła

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, wyboru całego systemu ogrzewania należy dokonać na etapie, kiedy wymarzony dom pozostaje jeszcze na papierze, w postaci projektu budowlanego.

Pozwala to między innymi zaplanować pomieszczenie kotłowni, przewidzieć jej wentylację oraz dokonać wyboru systemu odprowadzania spalin.

Z pewnością, przy obecnej cenie gazu ziemnego oraz możliwości zakupu dobrego kotła gazowego w atrakcyjnej cenie (np. kotły wiszące) ten rodzaj ogrzewania zdaje się być najbardziej ekonomicznie opłacalnym. Jeżeli ponadto dokona się wyboru urządzenia kondensacyjnego o sprawności ponad 100%, koszty eksploatacji będą jeszcze niższe. Dodatkową możliwość obniżenia rachunków za gaz daje technika solarna oferująca szeroką gamę kolektorów słonecznych. W przypadku porównania kotła olejowego z kotłem na gaz płynny zdania na temat kosztów eksploatacji są podzielone. Prawdopodobnie należy spodziewać się, że relacje ceny jednego z wymienionych tu paliw do drugiego będą ulegać zmianom (na korzyść jednego lub drugiego) nie zawsze zależnym od dostawców (ale również- np. od decyzji Rządu). Z pewnością, osobom, które spodziewają się w najbliższej przyszłości doprowadzenia przyłącza gazu ziemnego, należy polecić kocioł na gaz płynny.

Pompa ciepła to, z pewnością, urządzenie grzewcze przyszłości. Jednakże już dziś może być może być atrakcyjne dla klientów, którzy nie posiadają przyłącza gazu ziemnego. Przy coraz wyższych cenach oleju opałowego z jednej strony i coraz niższych kosztach zakupu pompy z drugiej staje się ona coraz ciekawszą alternatywą.

Wybór urządzenia odpowiedniej mocy jest niezwykle ważny. Aby móc określić koszty zakupu kotła lub pompy ciepła, z pewnością, trzeba mniej więcej orientować się jaka jest potrzebna moc (określana w watach lub kilowatach). Inaczej mówiąc- jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. W celu wstępnego, a za razem- szybkiego rozpoznania tematu, można posłużyć się wskaźnikami wyrażanymi w watach na metr kwadratowy powierzchni budynku (W/m2). Należy jednak podkreślić, że wymienione wskaźniki służyć mogą jedynie do określenia rzędu wielkości urządzenia, a przyjęcie ich jako metody ostatecznego doboru kotła lub grzejników może być obarczone sporym błędem, który wynikać będzie np. z zastosowania w budynku nietypowych przeszkleń. Poza tym, stosując tę metodę, nie uwzględni się na przykład, że dwa pomieszczenia o tej samej powierzchni mogą mieć zupełnie inne zapotrzebowanie na ciepło, co może wynikać z faktu, iż 1 z nich będzie pokojem narożnym o dwukrotnie większej powierzchni ścian zewnętrznych.
Osobnym tematem jest, oczywiście, zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej (w skrócie c.w.u.), które przy obecnej wielkości budowanych domów oraz izolacyjności cieplnej ścian może często przekraczać zapotrzebowanie na cele grzewcze.


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.