Solis » Pompy ciepła » - Oferta dla przemysłu » Przemysł  

Przemysł

Decyzja o wyborze rodzaju ogrzewania przez lata będzie miała wpływ na środowisko naturalne.
Wykorzystywana dziś powszechnie energia konwencjonalna pozyskiwana jest z nieodnawialnych źródeł. Wydobycie jak i wykorzystywanie węgla brunatnego i kamiennego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego prowadzi do degradacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Powszechna dostępność konwencjonalnych paliw będzie ulegać ograniczeniu. Pierwszymi symptomami tego stanu rzeczy jest nieustanny wzrost cen energii.

Coraz bardziej powszechna staje się świadomość potrzeby nowego spojrzenia na zarządzanie jej zasobami. Odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię na świecie, wzrost jej cen jak i alarmujące wyniki badań dotyczących wpływu zanieczyszczonego środowiska na człowieka i jego zdrowie jest rozwój ekologicznych systemów pozyskiwania energii. Tworząc pompy ciepła mamy świadomość misji ekologicznej, którą one współrealizują. Pompa ciepła do pracy potrzebuje stosunkowo niewielkiej ilości energii elektrycznej, dlatego koszty jej eksploatacji będą w przyszłości rosły znacznie wolniej niż alternatywnych urządzeń na paliwa konwencjonalne, których praca opiera się na wyłącznym wykorzystaniu drożejących zasobów.
Produkujemy pompy ciepła, także w układach nietypowych do zastosowań niestandardowych. Zakres działania naszej firmy oraz możliwość tworzenia indywidualnego oprogramowania w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe własnej produkcji dla dowolnego systemu grzewczego i chłodniczego.
Instalacje odzysku energii z cykli produkcyjnych (wtryskarki,ścieki,itp) opartego o pompy ciepła Solis pozwalają naszym Klientom na maksymalne wykorzystanie technologii tak, aby przynosiła jak największe korzyści ekonomiczne. Zaletą stosowania rozwiązań przez nas proponowanych w systemach ogrzewania i podgrzewu c.w.u. jest możliwość osiągania optymalnych wartości temperatur, przy jednoczesnej dbałości o efektywne i oszczędne wykorzystanie energii.

Własne opracowanie wymiennika ciepła w zbiorniku retencyjnym ścieków, zdjęcie z realizacji


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.