Solis » Pompy ciepła » Pompy ciepła Solis » Modulacja mocy źródła  

Modulacja mocy źródła

W każdym układzie z pompą ciepła głównym konsumentem energii elektrycznej poza sprężarką jest pompa źródła dolnego. Pompa ta ma za zadanie przetłoczenie wody bądź roztworu glikolu ze źródła dolnegodo parownika pompy ciepła, gdzie następuje proces parowania czynnika (odbioru energii).

Mając na uwadze sprawność układu jako całości zastosowaliśmy technikę sterowania w zależności od układu hydraulicznego pompą źródła za pomocą przetwornicy częstotliwości (falownika) lub zaworem odpowiedzialnym za przepływ, efektem czego jest redukcja zużycia energii elektrycznej pompy źródła nawet do 50%. Przepływ przez parownik jest stale dopasowywany do faktycznego zapotrzebowania i jest nadzorowany przez sterownik za pomocą czujników. Przy niskich temperaturach skraplania (35oC) wymagany przepływ jest do 40% większy niż przy temperaturze skraplania rzędu 60oC. W powszechnie stosowanych rozwiązaniachpompy obiegowe dobiera się na najwyższe obciążenie cieplne parownika (100% na wykresie). W systemie modulacji przepływem sterownik w sposób ciągły reguluje wydatkiem zapewniając wymagany przepływ przez parownik.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.