Solis » Pompy ciepła » Pompy ciepła Solis  

Rozwiązanie będące ewolucją termostatycznych to elektroniczne zawory rozprężne oparte o silniki krokowe. Jest to elektromechaniczne urządzenie z serwosterowanie, które od kilku lat jest już dość powszechnie dostępne na rynku. Rozpręża ono czynnik chłodniczy w zmienny sposób przy wykorzystaniu (poprzez sterownik) elektronicznego przetwornika ciśnienia i czujnika temperatury (odpowiadającego zewnętrznemu wyrównaniu ciśnienia, oraz czujnikowi termostatycznego zaworu rozprężnego). Obydwa te czujniki są zamontowane na końcu parownika, a ich pomiary są przetwarzane przez mikroprocesorowy sterownik specjalnie opracowany dla pomp ciepła, który decyduje o optymalnym stopniu otwarcia zaworu w określonym czasie.

Kolejnym elementem cechującym pompy ciepła Solis pracujące ze zmiennymi temperaturami skraplania i wahającymi się przepływami jest wymiennik ciepła do przekazywania ciepła pomiędzy rurociągami cieczowymi, a ssawnymi sprężarki.

W każdym układzie z pompą ciepła głównym konsumentem energii elektrycznej poza sprężarką jest pompa źródła dolnego. Pompa ta ma za zadanie przetłoczenie wody bądź roztworu glikolu ze źródła dolnegodo parownika pompy ciepła, gdzie następuje proces parowania czynnika (odbioru energii).

Mamy na końce realizację wielu instalacji z zastosowaniem pomp ciepła.

Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.