Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Inne instalacje wsp... » Dobór parametrów instalacji solarnej  

Dobór parametrów instalacji solarnej

Kolektory należy dobierać wg zaleceń dokumentacji projektowych producentów.

Poniżej podajemy szacunkowe wielkości:

Zakładając średnie, dobowe zużycie c.w.u. na poziomie 50-75 l wody gorącej/osobę należy dobrać kolektor o następującej powierzchni:

Moc PC do

Ilość osób

m 2 kolektorów

20kW

2-3

4

30kW

4-5

6

50kW

6-8

10

Prosta formuła na wyliczenie powierchni kolektora słonecznego:

Powierzchnia = ( (Ilość osób) x (dobowe zużycie np 60l) x (Różnica temperatir wody np 50-7=43) x (ciepło właściwe wody-1.163) ) / ( (sprawność kolektora np 0.6) x (suma dziennego nałonecznienia np 4.3kWh/m2dobę) )

Przykładowe układy pomp ciepła Solis z kolektorem słonecznym:


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.