Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Inne instalacje współpracujące  

Grunt oraz wody powierzchniowe zawierają nie ocenione ilości energii. Za pomocą pomp ciepła już przy głębokości od 1.5m możemy czerpać ilość energii,

Dla celów wentylacji budynki mieszkalne zużywają 25-30% energii cieplnej.

W układach pomp ciepła coraz częściej stosuje się układy chłodzenia pasywnego w okresie letnim.

Kolejnym sposobem na odzyskiwanie energii jest odzysk ciepła ze ścieków bytowych.

Kolektory należy dobierać wg zaleceń dokumentacji projektowych producentów.

Słońce dostarcza dokładnie 5000-krotnie więcej energii niż świat rocznie potrzebuje.

Kominek z płaszczem wodnym współpracuje z instalacją centralnego ogrzewania,

Poza uzykanie komfortu chłodzenia powietrza w budynku latem

W ostatnich latach obserwuje się wdrażanie coraz bardziej efektywnych technologii pozyskiwania energii odnawialnej.

Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym

Ogrzewanie ścienne jest odmianą ogrzewania powierzchniowego niskotemperaturowego.

Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.