Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Instalacje źródła  

Sprężarka każdej pompy ciepła pracuje na niskim poziomie

Każdy 1°C po stronie źródła więcej to zmiana współczynnika efektywności (COP) pracy pompy ciepła o około 3.5%.

Układy typu woda/woda można podzielić na dwa rodzaje: studnie otwarte oraz zbiorniki wód powierzchniowych.

Kolektor płaski składa się z kilku odcinków rur o długości 100-120mb nazywanych sekcjami kolektora. Obydwa końce każdej sekcji zbiegają się w studzience zbiorczej,

Zasada działania kolektora spiralnego jest zbliżona do zasady działania kolektora płaskiego. Sekcje kolektora mają postać spiralnych zwojów ułożonych w rowach o długości 10-15mb.

Do niedawna przy projektowaniu instalacji wartość przewodnictwa cieplnego gruntu określana była w sposób przybliżony, w oparciu o dane literaturowe pochodzące z badań laboratoryjnych. Od roku 1995 stosuje się z powodzeniem terenową metodę ustalania wartości przewodnictwa cieplnego, określaną w jako "thermal response test" lub "test reakcji termicznej". Są to badania "in-situ" wykonywane przy użyciu ruchomego zestawu pomiarowego. Celem testu jest określenie właściwości zastępczego (ekwiwalentnego) współczynnika przewodzenia ciepła uwzględniającego właściwości przewierconego profilu.

Sondy gruntowe ze względu na stałą i dosyć wysoką temperaturę są najlepszym źródłem energetycznym dla pomp ciepła.

Pompy ciepła pracujące w układzie studni otwartych (tzw. woda/woda), czyli czerpiące energię z wody, osiągają wysokie współczynniki efektywności ze względu na stosunkowo wysoką temperaturę źródła ciepła oraz brak oporów przepływu ciepła przez rury kolektora (PE).

Dobór pompy źródła dolnego
Zadaniem pompy źródła dolnego jest przepompowanie mieszaniny glikolu z wodą przez kolektor gruntowy lub sondę głębinową w takiej ilości aby uzyskać różnicę temperatur pomiędzy zasileniem i powrotem pompy na poziomie (delta)5°C.

Pompy obiegowe dla źródeł o zamkniętym obiegu przystosowane do współpracy z pompami ciepła Solis zasilane są 3x ~230V !

Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.