Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Instalacje odbioru  

Przed przystąpieniem do doboru pompy ciepła należy określić Ogólne Zapotrzebowanie Cieplne Budynku.

Normatywna temperatura wewnętrzna uwzględnia zarówno temperaturę powietrza, jak też średnią temperaturę otaczających powierzchni...

Całkowite zapotrzebowanie cieplne stanowi sumę strat na pokrycie zapotrzebowania ciepła przewodzenia wszystkich pomieszczeń budynku. Do sumy ciepła wentylacji wprowadza się współczynnik korygujący, gdyż nie wszystkie ściany są równocześnie owiewane przez wiatr.

Obliczenia takie są tylko szacunkowe. W związku z tym, po zatwierdzeniu zastosowania pompy ciepła, w celu sprawdzenia poprawności jej doboru, należy sporządzić dokładne obliczenia zapotrzebowania ciepła.

Dla prawidłowego doboru pompy ciepła oraz późniejszej prawidłowej pracy systemu grzewczego, niezbędne jest podanie temperatury pracy systemu (ogrzewanie podłogowe, mieszane, grzejnikowe) na etapie doboru pompy ciepła.

Ogrzewania grzejnikowe, podłogowe, ścienne

Systemów grzewczych dla celów doboru pomp ciepła.

Przez okreslenie systemu pracy układu ogrzewania mamy na uwadze to, czy w układzie grzewczym znajduje sie jedno urzadzenie grzewcze - system monowalentny (wytwornica ciepła w postaci pompy ciepła, kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub innego urzadzenia grzewczego), czy też dwa urzadzenia grzewcze - system biwalentny, współpracujace ze soba w różnych konfiguracjach.

Bakteria Legionella występuje powszechnie w wodach powierzchniowych.

Polska norma PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody" ma zastosowanie do badania i oceny jakości wody stosowanej w instalacjach ogrzewania wodnego niskotemperaturowego.

Zadaniem pompy odbioru jest przetłaczanie wody z pompy ciepła do zbiornika buforowego. Prawidłowo dobrana pompa powinna zapewnić różnicę temperatur na poziomie 7°C (+/-1°C). Zbyt niska różnica temperatur na najniższym biegu oznacza przewymiarowanie pompy, a co za tym idzie zbyt duże zużycie energii elektrycznej. W przypadku gdy na najwyższym biegu różnica temperatur jest większe jak 8°C należy pompę bezwzględnie wymienić na większą.

W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu wody przez pompę ciepła oraz instalację grzewczą zaleca się stosowanie zbiornika buforowego pełniącego rolę sprzęgła hydraulicznego i bufora (akumulatora) zarazem.

Przy doborze zbiornika z wymiennikiem wewnętrznym (wężownicą) ze względu na małą różnicę temperatur, należy mieć na uwadze, że na 1 kW mocy grzewczej powinno przypadać minimum 0,20 m2 powierzchni wężownicy, optymalnie około 0.25-0,30m2. Większość wymienników dostępnych na rynku nie spełnia tego wymogu.

Pompy ciepła mogą współpracować z kolektorami słonecznymi, centralami wentylacyjnymi i rekuperacyjnymi, wkładami kominkowymi, itp

Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.