Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje odbioru » Systemy biwalentne  

Systemy biwalentne

Przez okreslenie systemu pracy układu ogrzewania mamy na uwadze to, czy w układzie grzewczym znajduje sie jedno urzadzenie grzewcze - system monowalentny (wytwornica ciepła w postaci pompy ciepła, kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub innego urzadzenia grzewczego), czy też dwa urzadzenia grzewcze - system biwalentny, współpracujace ze soba w różnych konfiguracjach.

System monowalentny
Pompa ciepła jest jedynym urządzeniem grzewczym, pokrywa 100% zapotrzebowania energetycznego wynikającego z OZC, w całym zakresie przyjętych do obliczeń temperatur zewnętrznych i wewnętrznych.
Max. temperatura zasilania systemu na odbiorniku- 55oC

System biwalentny - alteranatywny
W systemie grzewczym pracują dwa urządzenia grzewcze. Pompa ciepła pokrywa zapotrzebowanie energetyczne wynikające z OZC do określonej temp. zewnętrznej (Tbw - temp. punktu biwalenetnego, wyłączenia pompy ciepła) np. - 8 oC, przy tej temp. następuje wyłączenie pompy ciepła.
Obciążenie grzewcze przejmuje drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy.
Układ pracy stosowany przy temp. zasilania sytemu do + 90oC.

System biwalentny - równoległy monoenergetyczny
W systemie grzewczym pracują dwa urządzenia grzewcze.
Pompa ciepła pokrywa zapotrzebowanie energetyczne wynikające z OZC do określonej temp. zewnętrznej (Tbz -temp. punktu biwalentnego, załączenia drugiego urządzenia) np. - 8 oC, przy tej temp. następuje włączenie drugiego urządzenia grzewczego np. kotła gazowego lub olejowego. Od tego punktu pracują oba urządzenia równolegle. W przypadku, kiedy drugim urządzeniem grzewczym jest grzałka elektryczna powstały układ jest systemem biwalentnym równoległym monoenergetycznym.
Układ pracy stosowany przy temp. zasilania sytemu do 70oC przy zachowaniu maks temperatury powrotu instalacji 50oC.

Ten system jest najczęściej stosowanym układem biwalentnym.

Przykładowa krzywa grzania dla układu

System biwalentny - czesciowo równoległy
Układ pracy stosowany przy temp. zasilania systemu do i powyżej 60 oC
W systemie grzewczym pracują dwa urządzenia grzewcze. Pompa ciepła pracuje do okreslonej temp. zewnętrznej (Tbz -temp. punktu biwalentnego, załaczenia drugiego urzadzenia) np. - 8 oC, przy tej temp. następuje włączenie drugiego urządzenia grzewczego np. kotła gazowego lub olejowego. Od tego punktu pracują oba urzadzenia równolegle. Przy obniżeniu temp. zewnętrznej o kolejne kilka oC nastepuje wyłączenie pompy ciepła w punkcie Tbw (temp. punktu biwalenetnego, wyłączenia pompy ciepła) i całe obciążenie grzewcze przejmuje drugie urządzenie grzewcze np. kocioł.

Przy doborze pomp ciepła należy zwrócic uwagę na następujące uwarunkowania:
- przy obniżajacej sie temperaturze powietrza zewnętrznego wzrasta zapotrzebowanie ciepła budynku,
- przy obniżajacej sie temperaturze źródła ciepła obniża sie moc cieplna pompy ciepła.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.