Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Inne instalacje wsp... » Centrala wentylacyjna z odzyskiem ene...  

Centrala wentylacyjna z odzyskiem energii/chłodzeniem

Dla celów wentylacji budynki mieszkalne zużywają 25-30% energii cieplnej.

Najkorzystniejszym pod względem zużycia energii na cele grzewcze rozwiązaniem jest stosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła bądź zespól wywiewny z odzyskiem ciepła do wykorzystania przez pompę ciepła.
Dobrze zaprojektowana instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepła powinna spowodować znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku.
Dzieje się to z dwóch powodów:
1. - wentylacja zachodzi w sposób kontrolowany
2. - następuje znaczny (60-70%) odzysk ciepła z powietrza wywiewanego
3. - podczas wykraplania wilgoci odzyskiwane jest ciepło skraplania wody
System wentylacji wymuszonej z odzyskiem ciepła sprawdza się cały rok z wyjątkiem okresów letnich upałów. Gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco , wcześniej czy później mury domu się nagrzeją. W ciągu dnia centrala nawiewa powietrze zewnętrzne tylko nieznacznie ochłodzone powietrzem wewnętrznym . Nocą natomiast, gdy na zewnątrz robi się chłodniej (poniżej 20o C), praca rekuperatora z odzyskiem ciepła spowoduje niepotrzebne podgrzanie powietrza zewnętrznego. Dlatego zaleca się stosowanie chłodnicy wodnej włączonej w obieg zasilania pompy ciepła.
Rekuperator jako urządzenie nigdy nie osiągnie 100% sprawności. Jego rzeczywista sprawność w idealnych warunkach waha się pomiędzy 65 a 75 %
W przypadku instalowania centrali wentylacyjnej połączonej z wymiennikiem gruntowym należy podwyższyć wydajność centrali dla danego domu, jeśli zakładamy chęć lepszego schłodzenia poszczególnych pomieszczeń latem. Aby optymalnie przekazać chłód odebrany z wymiennika gruntowego wskazane jest zwiększenie całkowitego strumienia powietrza w domu - w praktyce oznacza to zwiększenie mocy rekuperatora/chłodnicy.
Przy doborze centrali nie należy kierować się jedynie procentową sprawnością centrali wentylacyjnej. Wielu producentów podaje teoretyczną sprawność w warunkach idealnych, przy minimalnym przepływie powietrza przez wymiennik. Dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na wartość odzysku podawaną przez producenta (zazwyczaj maksymalną), ale także wartości odzysku przy innych trybach pracy centrali, przedstawione zazwyczaj w formie krzywej na wykresie. W rzeczywistych warunkach użytkowania sprawność centrali może być o wiele niższa od niejednokrotnie zadziwiająco wysokiej, podawanej przez niektórych producentów. Ponadto zwiększenie sprawności centrali może wiązać się z koniecznością zastosowania silniejszych wentylatorów o większym zużyciu energii. W efekcie zastosowanie centrali o wysokim procentowym współczynniku odzysku ciepła może być mniej ekonomiczne od zastosowania centrali o mniejszym współczynniku odzysku ciepła, ale równocześnie posiadającej mniejsze zużycie prądu!


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.