Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Inne instalacje wsp... » Kolektor odbioru ciepła od ścieków by...  

Kolektor odbioru ciepła od ścieków bytowych

Kolejnym sposobem na odzyskiwanie energii jest odzysk ciepła ze ścieków bytowych.

W normalnym układzie traconego bezpowrotnie. Ze ściekami bytowymi wypływa bezpowrotnie do 4kWh energii cieplnej/osobę/dobę. Przeliczając to na 4-osobową rodzinę może to być nawet 1000 złotych rocznie. Odzyskując ciepło ze ścieków bytowych można się spodziewać, że do 50% energii traconej zostanie wykorzystane przez pompę ciepła. Celem realizacji założonego odzysku wymagane jest już na etapie budowy oddzielenie ścieków bytowych (ciepłych) od fekalnych (zimnych). Wiąże się to głównie z budową oddzielnych pionów kanalizacyjnych. Ścieki bytowe odprowadzane są do odrębnej studni najlepiej izolowanej (komora szamba, itp.) gdzie umieszczony jest kolektor źródła dolnego pompy ciepła, a następnie przelewowo do następnej komory lub bezpośrednio do kanalizacji. Kolektor w studni może być dedykowany bądź przeprowadzone przez nią przewody (zawsze powrotne z gruntu do pompy) kilku pętli kolektorów ziemnych. Ważnym jest aby długość przewodów w komorze ściekowej zapewniała dostateczną powierzchnię wymiany ciepła. Jednostkowy odbiór ciepła przez rurę PE 32 można zakładać na bezpiecznym poziomie do 40W/mb.

Przykładowa wężownica ułożona w zbiorniku retencyjnym


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.