Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Instalacje źródła » Ustalenie temperatury zasilania pompy...  

Ustalenie temperatury zasilania pompy ciepła

Każdy 1°C po stronie źródła więcej to zmiana współczynnika efektywności (COP) pracy pompy ciepła o około 3.5%.

Typ dolnego źródła ciepła w celu ustalenia temperatury zasilania:

dla płaskich kolektorów gruntowych

od 4-6°C do -1-2°C w końcu sezonu grzewczego

dla kolektorów współpracujących z kolektorami słonecznymi (min 2m 2 /10kW mocy)

5-9°C do 2-4°C w końcu sezonu grzewczego

dla wód powierzchniowych

4°C (zimą)

dla wierconych sond głębinowych

6-8°C do 4-6°C w końcu sezonu grzewczego

dla wierconych sond głębinowych współpracujących z kolektorami słonecznymi (min 2m 2 /10kW mocy)

7-12°C do 5-8°C w końcu sezonu grzewczego

dla wierconych studni

7-9°C

W pompach ciepła temperatura parowania czynnika jest z reguły niższa o 2-3°C od temperatury powrotu źródła dolnego.

Temperatura powrotu do gruntu w pompach ciepła Solis jest 4-5°C niższa od temperatury zasilania i utrzymywana jest automatycznie przez falownik w zależności od jej poziomu.

W pompach serii L gdzie minimalna temperatura powrotu ograniczona jest za pomocą zaworu wtryskującego gorący gaz do parownika do >= 0.5°C.

Temperatura źródła w zależności od rodzaju


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.