Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Instalacje odbioru » Określenie temperatury zasilania, pra...  

Określenie temperatury zasilania, pracy systemu c.o.

Dla prawidłowego doboru pompy ciepła oraz późniejszej prawidłowej pracy systemu grzewczego, niezbędne jest podanie temperatury pracy systemu (ogrzewanie podłogowe, mieszane, grzejnikowe) na etapie doboru pompy ciepła.

Pompy Solis pracują w zakresie temperatur od +25 do +60°C po stronie systemu grzewczego c.o.

Różnica temperatur nośnika ciepła (wody) pomiędzy zasilaniem i powrotem wynosi 6-7K (dopuszczalne min 5, maks 8). Temperatura pracy układu grzewczego (odbioru) należy projektować o 2-5°C niższą niż temperatura zasilania pompy ciepła.

Po wyłączeniu pompy ciepła, przez wymiennik pompy ciepła po stronie gorącej (skraplacz) może przepływać woda o temperaturze maksymalnie +70°C. W przypadku stosowania zbiorników z grzałkami elektrycznymi należy upewnić się aby grzałki były zainstalowane powyżej wężownicy.

Punkty pracy pomp ciepła Solis w zależności od temperatury dolnego źródła oraz temperatury pracy systemu podano w szczegółowych tabelach doboru pomp.

Krzywe grzania dla TP = 20°C


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.