Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje odbioru » Charakterystyka ogrzewania  

Charakterystyka ogrzewania

Ogrzewania grzejnikowe, podłogowe, ścienne

Ogrzewania grzejnikowe - konwekcyjne są najczęściej stosowane w ogrzewnictwie. Istotnym zagadnieniem jest to, aby maksymalne temperatury powierzchni grzejników kontaktujące się z powietrzem w pomieszczeniu nie przekraczały 60°C. Grzejniki nie powinny również powodować nadmiernego natężenia promieniowania cieplnego na przebywających w ich pobliżu ludzi.

Biorąc pod uwagę fakt, że o właściwościach użytkowych zastosowanego systemu ogrzewania decydują przede wszystkim proporcje ciepła emitowanego do pomieszczenia na drodze konwekcji i promieniowania, różnorodne konstrukcje grzejników sklasyfikować można następująco:

 • Grzejniki płytowe (płaskie pojedyncze) charakteryzują się największą w tej grupie emisją ciepła na drodze promieniowania w udziale, dochodzącym od 30 do 35% całkowitej mocy cieplnej. Grzejniki te (nie osłonięte) charakteryzują się największym w tej grupie zasięgiem cieplnym.
 • Grzejniki z ogniw żeliwnych, stalowych (albo podobne kształtem) wykazują zmniejszony udział ciepła przekazywanego na drodze promieniowania, rzędu 10 do 15%, w wyniku częściowego zacienienia pod względem promieniowania cieplnego powierzchni ogrzewalnej.
 • W grzejnikach z wewnętrznymi kanałami powietrznymi (np. grzejniki aluminiowe z wewnętrznym ożebrowaniem pionowym), które są pod względem konstrukcyjnym formą przejściową między wymienionymi grzejnikami i konwektorami, udział promieniowania wynosi 4 do 8 %.
 • Konwektory (konstrukcje, w których elementy grzejne są obudowane) zarówno z grawitacyjnym wymuszeniem ruchu powietrza omywającego element grzejny, jak i z wymuszeniem wentylatorowym, zaliczyć można do ogrzewań typowo powietrznych, w których udział promieniowania jest zbliżony do zera.

W pomieszczeniach z grzejnikami lub konwektorami występuje stały przepływ powietrza. Prędkość ruchów konwekcyjnych jest praktycznie niewyczuwalna (w Ł 0,2 m/s). Występująca cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu decyduje o rozkładzie temperatury W ogrzewaniach z grzejnikami konwekcyjnymi, miejsce ustawienia grzejnika i wyposażenie go w ewentualne osłony, ma znaczący wpływ na równomierność rozkładu temperatury. Rzutuje to w sposób zasadniczy na sprawność emisji ciepła, dostarczanego przez grzejnik do pomieszczeń, a tym samym na eksploatacyjne koszty ogrzewania.

Przy doborze grzejników do systemów grzewczych z pompą ciepła należy pamiętać o tym, że maksymalna temperatura na wyjściu z pomp to temperatura +60°C. Dlatego też dobierając grzejniki należy korzystać ze współczynników przeliczeniowych z parametru 90/70 na maks 60/50 (zalecane 55/45), przy którym producenci grzejników podają moce grzewcze grzejników. Współczynniki przedstawione są w kartach katalogowych producentów grzejników.

Określając temperaturę maksymalną pracy systemu pamiętać należy, że czym wyższa jest temperatura zasilania systemu tym niższy jest współczynnik efektywności pracy pompy ciepła.

Instalacje ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowym systemem grzewczym wykorzystującym powierzchnię podłogi, jako źródło emisji ciepła. Przy zastosowaniu takiego sposobu rozwiązania górnego źródła ciepła w systemach z pompą ciepła uzyskuje się najwyższe współczynniki efektywności. Montaż nowoczesnych instalacji ogrzewania podłogowego wymaga staranności i znajomości zasad działania systemu oraz umiejętności odpowiedniego ich stosowania na budowie i regulacji instalacji w sytuacjach praktycznych.

Wymagania technologiczne dotyczące nie przekraczania średniej temperatury powierzchni grzejnika (podłogi) powyżej temperatury tpmax = 29°C (zalecane 26) znacznie ograniczają wielkość strat ciepła pomieszczeń, w których grzejnik podłogowy stanowi ogrzewanie podstawowe. Ogrzewanie podłogowe jest zasadniczo odmienne od ogrzewania grzejnikowego. Mimo, iż pompa ciepła, kocioł czy inne źródło ciepła pozostają niezmienione, materiały i metoda rozprowadzania ciepła są zupełnie inne niż w instalacjach konwencjonalnych.

Podstawowe cechy i zalety ogrzewania podłogowego:

 • Elementem grzejnym jest cała podłoga - brak typowych elementów grzejnych - lepiej możemy wykorzystać przestrzeń mieszkalną, biurową, itd.
 • Temperatura wody grzewczej jest niska. Zawiera się na ogół w granicach +25 do 45°C.
 • Równomierny i korzystny dla człowieka (ze względów fizjologicznych) rozkład temperatury w pomieszczeniu.
 • Higieniczność - wielokrotnie zmniejszona ilość kurzu w powietrzu.
 • Duży udział, przyjemnego dla człowieka promieniowania cieplnego, w oddawaniu ciepła (50 do 70%) - a przez to wyższy komfort cieplny w pomieszczeniu.
 • Oszczędność energii cieplnej. W budownictwie mieszkaniowym - 20 do 30%. W budownictwie o wysokich pomieszczeniach (np. hale sportowe, wystawowe, kościoły itp.) - nawet o 50% i więcej !.
 • Ograniczenie wysuszania powietrza.
 • W przeciwieństwie do gorących grzejników, ogrzewanie podłogowe nie powoduje niekorzystnej dla człowieka dodatniej jonizacji powietrza.
 • W pomieszczeniach, gdzie ludzie przebywają stale, maksymalna temperatura powierzchni podłogi wynosi maksymalnie +29°C - natomiast średnio w sezonie grzewczym waha się na ogół w granicach +23 do 24°C.

Profile ogrzewania


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.