Solis » Projektowanie instalacji » - Inne instalacje wsp... » Chłodzenie pasywne  

Chłodzenie pasywne

W układach pomp ciepła coraz częściej stosuje się układy chłodzenia pasywnego w okresie letnim.

Temperatury zasilania z gruntu w przypadku pionowych wymienników ciepła (sond głębinowych) wahają się od 6-7'C w okresach od kwietnia do czerwca do około 9-10'C w końcu sezonu chłodniczego.
Przy pracy w układach separowanych wymiennikami ciepła temperatury te są o około 2-3K wyższe.
W instalacjach gdzie niezbędne jest zachowanie stałej temperatury zasilania w całym okresie chłodniczym stosuje się rozdział układu źródła. Podczas wzmożonego zapotrzebowania na energię chłodniczą uruchamiane są pompy ciepła dostarczając chłodu do układu. W jednej części układu źródła realizowana jest akumulacja energii cieplnej produkowanej przez pompy ciepła podczas pracy. Druga część pełni rolę chłodnicy gruntowej. Z reguły stosunek jest części akumulującej ciepło wynosi 1/3 do 2/3 pełniącej rolę chłodnicy. W okresie jesienno zimowej energia cieplna odprowadzona do gruntowego akumulatora energii jest (do 75%) odbierana przez pompy ciepła poprawiając ich współczynnik sprawności.
Podczas produkcji c.w.u. latem następuje dostarczanie chłodu z pominięciem układu akumulacji (odprowadzania ciepła). Jeżeli w danej chwili nie mam wystarczającego zapotrzebowania na energię chłodniczą zostanie ona skierowana do części chłodniczej źródła do wykorzystania w okresie późniejszym.

Chłodzenie pasywne można realizować za pomocą:

Chłodzenie/Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe może służyć zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia budynku i pomieszczeń. Włączenie hydrauliczne ogrzewania podłogowego w obieg solanki następuje za pomocą chłodzącego wymiennika ciepła. Aby dopasować zapotrzebowanie chłodnicze pomieszczeń do temperatury zewnętrznej konieczny jest mieszacz. Podobnie jak w przypadku krzywej grzewczej, wydajność chłodnicza może zostać dokładnie dopasowana do zapotrzebowania przy zastosowaniu krzywej chłodzenia za pomocą mieszacza w obiegu chłodniczym sterowanego regulatorem pomp ciepła.
Wydajność chłodnicza podłóg zależna jest od rodzaju wykończenia i rozstawu rur.
Płytki ceramiczne: Rozstaw 75mm - 46W/m2, 300mm - 25W/m2
Dywan: Rozstaw 75mm - 32W/m2, 300mm - 20Wm2

W celu zapewnienia przyjemnej tempera-tury pomieszczenia i uniknięcia tworzenia się rosy należy przestrzegać wartości granicznych odnośnie temperatury powierzchniowej. Nie należy przekraczać temperatury powierzchniowej ogrzewania podłogowego w eksploatacji chłodniczej wynoszącej 20 °C.

W celu uniknięcia tworzenia się kondensatu na powierzchni ogrzewania pod-łogowego na zasilaniu ogrzewania podłogowego można wbudowanć przełącznik wilgotnościowy chłodzenia naturalnego (do pomiaru punktu rosy). Dzięki temu nawet w przypadku krótkotrwałych wahań pogodowych (np. burza) można zapobiec tworzeniu się kondensatu.

Chłodzenie poprzez ogrzewanie podłogowe wymaga separacji układu grzewczego (wodny) od układu źródła (z reguły glikolowy) za pomocą płytowego wymiennika ciepła z dodatkową pompą obiegową. Wymagane jest utrzymywanie temperatury zasilania poniżej punktu rosy. Ten typ chłodzenia nie jest w stanie zapewnić temperatur komfortu w ciepłe letnie dni, a jedynie poprawia go w niewielkim stopniu. Dodatkowym aspektem może być poczucie dyskomfortu z racji zimnych podłóg.

Chłodnica w kanale dolotowym centrali wentylacyjnej lub rekuperacyjnej.
Chłodnica może pracować w układzie bezpośredniego zasilania ze źródła (gruntu) lub w układzie odseparowanym poprzez wymienniki płytowe.
W małych instalacjach (domki) wyposażonych w centrale rekuperacyjne można stosować układ zasilania bezpośredniego. Ze względu na niskie stopnie sprężania central rekuperacyjnych należy stosować chłodnice wodną/glokolową o niskich oporach przepływu powietrza. Na podstawie ilości zrealizowanych instalacji w oparciu o taki układ udowodniło, że rozwiązanie to daje wystarczający ekfekt obniżenia temeratury w pomieszczeniach.

Klimakonwektory
Klimakonwektory są najpewniejszym rozwiązaniem utrzymania odpowiednio niskiej temperatury w okresie letnim pod warunkiem prawidłowego ich doboru pod kątem wydajności. Kluczową wartością przy doborze klimakonwektorów jest temperatura zasilania i powrotu ( z reguły 5K poniżej zasilania). Przy układach pracujących wyłącznie w układzie chłodzenia pasywnego temperatura dobory wynosi 10?C. W układach wspomaganych pompami ciepła temperaturę doboru można przyjąć na poziomie 8?C. Należy zwrócić uwagę, na którym biegu jest dokonywany dobór. W budynkach mieszkalnych jak i wszędzie tam gdzie poziom szumu musi być zachowany na niskim poziomie należy wykluczyć możliwość pracy urządzenia na najwyższym biegu.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.