Solis » Projektowanie instalacji » - Inne instalacje wsp... » Funkcja chłodzenia  

Funkcja chłodzenia

Poza uzykanie komfortu chłodzenia powietrza w budynku latem

kosztem niewielkiej enegii zużytej do napędu wentylatorów i pompy źródła rozwiązanie takie pozwala nam zregenerować źródło i zaakumulować część energii cieplnej w gruncie. Rozwiązanie to nie wymaga zakupu klimatyzatorow ani agregatow wody lodowej. Układy te najlepiej sprawdzają sie w układach pomp ciepła z pionowymi kolektorami (sondami) gruntowymi o głębokości ponad 80m.

Funkcję chłodzenia pomieszczeń należy realizować w oparciu o centralę wentylacyjną składającą się z czerpni powietrza zewnętrznego (bądź GWC), filtrów, wentylatora oraz chłodnicy glikolowej. Dobór centrali wentylacyjnej oraz układu kanałów wentylacji powinno zostać zaprojektowane wg indywidualnych potrzeb oraz układu budynku.

Chłód uzyskiwany jest niezależnie od pracy sprężarki pompy ciepła.

Ważne !

Dla prawidłowego funkcjonowania w układach wykorzystujących grunt jako źródło chłodu należy projektować źródła w tzw ujemnym bilansie energetycznym. Moc chłodnicza pomp ciepła powinna być co najmniej 30% większa od mocy chłodniczej instalacji budynku. Jeżeli dodatkowo pompy ciepła będą pracowały całorocznie (latem na cele c.w.u.) można przyjąć parametry zasilania instalacji chłodu na poziomie 8/13'C.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.